FAQ

Kako ću saznati da li je moja škola certificirana?

Najbrži pristup na ovoj stranici pod karticom Certificirane škole.

Što je Međunarodni certifikat IES?

Međunarodni certifikat IES je dokument koji može dobiti samo apsolvent certificirane škole i certificiranog obrazovnog programa. Ovaj certifikat se standardno izdaje na engleskom jeziku i službenom jeziku konkretne zemlje. Na zahtjev je moguće izdati certifikat i na ostalim svjetskim jezicima. Certifikat sadrži identifikacijske podatke nositelja, apsolvirani obrazovni program, naziv i mjesto apsolvirane škole i certifikacijski stupanj koji sadrži rating apsolvirane škole. Certifikat sadrži sve zaštitne elemente. Prikaz certifikata i sve njegove aktualne prijevode na svjetske jezike naći ćete na ovoj web stranici pod stavkom Certifikat.

Kako mogu iskoristiti certifikat IES?

Ako certifikat priložite uz svjedodžbu ili diplomu i pokažete ga poslodavcu ili nekoj od odgovornih osoba u školi višeg tipa, možete uspjeti i dobiti posao.

Što je ICI certifikat?

ICI certifikat opisuje uglavnom stručne sposobnosti koje je student stekao tijekom studija. Certifikat sadrži i listu značajnih tvrtki i institucija koje su obaviještene o projektu Certificate. Zahvaljujući tome certifikat daje poslodavcima detaljan opis stečenog znanja i stručnih iskustava apsolventa.

Kakvu ću imati korist od ICI certifikata?

Nositelji ICI i IES certifikata imaju jaku konkurentnu prednost na međunarodnom i domaćem tržištu rada.

Gdje mogu iskoristiti certifikate IES i ICI?

U Vašoj zemlji ili u inozemstvu, u državnoj i privatnoj instituciji ili tvrtci. Ukoliko nastavite s daljom edukacijom, možete certifikat iskoristiti kod traženja posla za studente ili prilikom putovanja u inozemstvo (Work&Travel Program, studijski boravci u sklopu razmjena studenata i slično).

Koliko dugo vrijede certifikati?

Certifikat vrijedi neograničeno. Ako ga dobijete ove godine, možete ga koristiti i za 5, 10 ili više godina. Certifikat vam jednostavno može činiti uslugu tijekom cijelog vašeg produktivnog života.

Kako izgleda certifikat IES? Što je u njemu navedeno?

U certifikatu je naravno navedeno ime i datum rođenja nositelja te naziv škole i završeni studijski smjer. Vrlo važan podatak je rating, što je u suštini ocjena koju je IES dodijelila certificiranoj školi. Certifikat sadrži potrebne zaštitne elemente - hologram i pečat sa zlatnim otiskom. Certifikat je stavljen u lakirano čvrsto pakiranje.

Kako izgleda ICI certifikat?

Certifikat sa zaštitnim elementima sadrži ime i datum rođenja nositelja, naziv škole, završeni studijski smjer te kratak opis stručnih kompetencija apsolventa stečenih studijem. Na stražnjoj strani certifikata naveden je popis obaviještenih poslodavaca. Certifikat se izdaje samo na engleskom jeziku.

Je li dostupna i elektronska verzija certifikata?

Certifikat IES - Da, certifikat u elektronskom obliku izdaje se uz osnovnu tiskanu verziju certifikata (na engleskom jeziku, na službenom jeziku). Elektronski certifikat IES dostupan je i na svjetskim jezicima. Preduvjet za izdavanje ovog certifikata je navođenje adrese elektronske pošte. Certifikat se šalje naručitelju tek nakon izvršene uplate cijene tako da se može odmah koristiti.

Certifikat ICI - Elektronski certifikat ICI izdaje se samo na engleskom jeziku uz tiskanu verziju certifikata.

Kakva je pristojba za certifikate?

Cijena certifikata izračunata je od strane koordinatora IES u Vašoj školi. Pristojba obuhvaća certifikat IES i ICI. Na nekim školama možete se uključiti u program štednje za certifikat čija je cijena onda nešto niža. Certifikati se ne mogu nabaviti odvojeno.

Kakvi su uvjeti za dobivanje certifikata?

Uvjete za stjecanje certifikata određuje škola. Negdje ga izdaju samo najboljim studentima, negdje ga dobije svatko tko pokaže interes. Za IES je jedini uvjet uspješno završiti studij. IES ne vrši nikakve ispite.

Kako i kada mogu naručiti certifikat?

Certifikat nije moguće naručiti izravno od IES, već isključivo posredstvom škole. Certifikat može biti izdan i naknadno nakon završetka studija.

Hoću li dobiti certifikate samo na engleskom jeziku?

Certifikat IES ćete dobiti na engleskom jeziku te na službenom jeziku. Izdajemo i grupe certifikata koje sadrže prijevode na ostale svjetske jezike.

Mali set certifikata obuhvaća prijevod certifikata na engleski jezik, prijevod na službeni jezik Vaše zemlje te prijevod na neki drugi svjetski jezik prema Vašem izboru. Veliki set certifikata obuhvaća prijevod certifikata na engleski jezik, prijevod na službeni jezik Vaše zemlje te prijevod na čak 5 drugih jezika prema Vašem izboru.

Prikaz certifikata i sve njegove aktualne prijevode na svjetske jezike naći ćete na ovoj stranici pod stavkom Certifikat.

ICI certifikat izdaje se samo na engleskom jeziku.

Je li moguće naknadno naručiti certifikate?

Da, obratite se Vašoj školi.

* Navedene slike apsolvenata su samo ilustrativne.