Certifikat za nastavnike

IES izdaje certifikate nastavnicima u obrazovnim ustanovama svih vrsta i lektorima u ustanovama cjeloživotnog obrazovanja. Postupak certificiranja je završen izdavanjem Međunarodnog certifikata na engleskom jeziku i prijevodu na službeni jezik. Certifikat razumljivo deklarira obrazovanje i razvitak nastavne prakse certificiranog lektora.


PRIJAVA ZA PROJEKT CERTIFIKACIJE

Certifikat se izdaje na temelju obvezujuće narudžbe interesenta kojem će zatim biti dostavljena lista dokumenata neophodnih za izdavanje certifikata. IES će pripremiti certifikat za nastavnika u roku od 1 mjeseca nakon primitka kompletnih dokumenata i nakon uplate fakturiranog iznosa.

Preduvjet za dodjeljivanje certifikata je najmanje jednogodišnja nastavna praksa (uz podnošenje dokaza kojim se potvrđuje da je nastavnik odradio najmanje 400 nastavnih sati).

   

 

Napomena: „Certifikat nastavnika“ ne ovlašćuje dobitnika certifikata niti obrazovnu instituciju u kojoj nastavnik obavlja nastavničku djelatnost, da obavještavaju javnost o tome da su njihovi nastavni programi akreditirani ili certificirani od strane IES. Isti također nisu ovlašteni za izdavanje vlastitih svjedodžbi, za korištenje logotipa IES i tekstualnih informacija koje sadrže podatke o certifikaciji IES. Samo certificirani subjekti koji su uredno prošli cijeli postupak certifikacije IES (uključujući certifikaciju pojedinačnih nastavnih programa) smiju svojim završenim polaznicima izdavati IES certifikate i obavještavati javnost o tome da posjeduju IES certifikate..

Cjenik

Ostali lektori 120 €

* Navođenje dvaju smjerova lektorske djelatnosti na međunarodnom certifikatu je uračunato u osnovnu cijenu.

* Ostali smjerovi lektorske djelatnosti mogu biti navedeni u prilogu certifikata (10 EUR-a za svaki smjer).


Certifikat za lektore

Ime i prezime*:
Email*:
Država*:
Telefon:
Prepišite tekst sa slike*: