Certificirane institucije

Pregled svih certificiranih škola

Prikazane su samo ustanove koje su trenutno uključene u projekt certifikacije.

Secondary Nursing School, Lučenec
Adresa: Lúčna 2, 984 17 Lučenec, Slovakia
Web: http://www.szslucnalc.sk/