School type specification

Kõrgkool on ülikoolitüüpi või mitte-ülikoolitüüpi haridusasutus kõrghariduse omandamiseks. Ülikoolitüüpi kõrgkool viib läbi magistri- või doktoriõppe programme. Ülikoolitüüpi kõrgkool jaotatakse teaduskondadeks, mida võib projekti Certificate raames sertifitseerida eraldi. Mitte-ülikoolitüüpi kõrgkool viib läbi valdavalt bakalaureusõppe programme. Mitte-ülikoolitüüpi kõrgkooli ei liigitata teaduskondadeks.

Kõrgem kutsekool pakub üksikutel õppealadel kõrgemat kutseharidust. Õppingud lõpetatakse tõendiga kooli lõpetamise kohta. Lõpetajal on õigus kasutada oma nimega Kõrgema kutsekooli lõpetaja tähistust. Päevaõpe kestab vähemalt 2 ja kõige rohkem 3,5 aastat. Kaugõpe kestab vähemalt 3 ja kõige rohkem 4 aastat.

Keskkoolid pakuvad õpilastele erinevaid keskkoolihariduse vorme ja kõrgemat kutseharidust. Nad valmistavad ette elukutseks ja kõrgkoolis õppimiseks. Keskkoolid liigitatakse järgmisteks tüüpideks: kutsekeskkool, gümnaasium, kutsekool.

Kutsekeskkool annab ettevalmistuse ennekõike ametialaste tegevuste sooritamiseks, iseäranis majandustehnika, majanduse, pedagoogika, tervishoiu, sotsiaalhalduse, halduse, kunsti ja kultuuri alal. Valmistab ette õpinguteks kõrgkoolis. Päevaõpe kestab kõige rohkem neli aastat.

Gümnaasium on üldhariduskool, mis valmistab ennekõike ette õpinguteks kõrgkoolides. Gümnaasiumiõpe kestab neli, kuus või kaheksa aastat.

Kutsekool pakub kutse- ja kõrgemat erialast haridust. Kutseharidus on mõeldud kutse omandamiseks ja lõpetatakse lõpueksamiga. Õppimise suhtes nõudlikumad erialad valmistavad õpilasi ette nõudlikumate kutsete omandamiseks ja tegevuseks majanduse ning tehnika valdkonnas. Nende erialade õpingud lõpetatakse küpsuseksamiga.

Keeltekool korraldab erineva kestvusega kursuste kaudu keeleõpet. Sertifitseerimise eesmärgil peab olema selgelt määratletud õppekava (õppeplaani) sisu ja dotatsioonid ühe tunni kohta.

Täiendõppeagentuur korraldab erineva kestvusega kursuste kaudu õpet erinevates valdkondades. Sertifitseerimise eesmärgiks peab olema selgelt määratletud õppekava sisu (õppeplaan) ja dotatsioonid ühe tunni kohta. Kõige lühem kursus peab kestma vähemalt viis õppetundi.