Certifikované školy

Přehled všech certifikovaných škol

Zobrazovány jsou pouze instituce, které jsou aktuálně zapojeny do projektu.

Pražské humanitní gymnázium, školská právnická osoba
Pražské humanitní gymnázium, školská právnická osoba
Adresa: Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10, Czech Republic
Kontaktní osoba: _text_crm_kontakty_neosobni_nazev
Telefon: 274783072
E-mail: info@ekogymnazium.cz
Web: http://www.ekogymnazium.cz/


EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. působí v českém školském systému 20 let. V roce 1995 získala Statut přidružené školy UNESCO (v rámci ČR je 52 těchto škol). Škola je fakultní školou Přírodovědecké a Pedagogické fakulty UK Praha. Na léta 2012-2014 je držitelkou titulu "Škola udržitelného rozvoje 1. stupně". Celou svou výchovnou a vzdělávací činností se škola snaží vychovávat studenty k myšlení v souvislostech a k vědomí zodpovědnosti za své zdraví, za prostředí, ve kterém žijí. Do života připravila více než 580 absolventů.