Certifikované školy

Přehled všech certifikovaných škol

Zobrazovány jsou pouze instituce, které jsou aktuálně zapojeny do projektu.

Secondary Nursing School, Lučenec
Adresa: Lúčna 2, 984 17 Lučenec, Slovakia
Web: http://www.szslucnalc.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/szslucnalc