Certifikované školy

Přehled všech certifikovaných škol

Zobrazovány jsou pouze instituce, které jsou aktuálně zapojeny do projektu.

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. v Praze
Ústav práva a právní vědy, o.p.s. v Praze
Adresa: Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7 - Holešovice, Czech Republic
Web: http://www.ustavprava.cz/


Ústav práva a právní vědy je vzdělávací institucí, nabízející široké spektrum profesních programů BBA, MBA, LLM, MSc., MPA a DBA. Každý jednotlivý program, který si u nás zájemci mohou vybrat, je „šitý na míru“ k danému oboru. Garancí kvality je i profesionální lektorský tým, který se skládá nejen z lektorů z řad vysokoškolských pracovníků, ale je mixem přednášejících z vysokých škol s mnohaletou praxí v dané oblasti.

Můžeme se také pochlubit více než 12ti letou tradicí a více než tisícem spokojených absolventů.  Naším cílem je preferovat moderní trendy v jednotlivých profesních oblastech a do nabízených programů vkládat ta nejzajímavější praktická témata.

Naši studenti mají možnost účastnit se reálných tematických setkání a být tak v bezprostředním kontaktu s lektory, kteří publikují skripta, která Ústav nabízí svým studentům jako vlastní zdroj odborné literatury. Programy jsou pevně dány skladbou modulů, ale studenti mají nad rámec výuky možnost navštívit veškerá tematická setkání, která se u nás realizují, ať už z čistého zájmu o danou oblast nebo z důvodu prohloubení svých znalostí.

Ústav se také věnuje pořádání seminářů pro veřejnost, zejména z oblasti práva a managementu. Naši studenti mohou v rámci studia navštívit tyto semináře zcela zdarma. 

Reference absolventů a studentů:

http://www.ustavprava.cz/cz/sekce/osobni-reference-1095/