Certifikované školy

Přehled všech certifikovaných škol

Zobrazovány jsou pouze instituce, které jsou aktuálně zapojeny do projektu.

Polytechnic Secondary School of Jan Antonín Baťa in Svit
Polytechnic Secondary School of Jan Antonín Baťa in Svit
Adresa: Štefánikova 39, 059 21 Svit, Slovakia
Web: https://sossvit.edupage.org/
Facebook: https://www.facebook.com/SOSSvit/


SOU textilné vo Svite vzdeláva žiakov v troch rôznych smeroch : textilnom, odevnom a ekonomickom.Škola vznikla v roku 1939 ako Baťova škola práce. Má dlhodobú tradíciu a vysokú úroveň výuky. Vybavenie školy prešlo najmä za poslených päť rokov výraznou modernizáciou. V jej priestoroch sa nachádzajú učebne špičkovej úrovne so zabudovaným PC systémom NERO, ktorý máme ako jediná škola v SR.