Сертифицирани институции

Преглед на сертифицираните училища

Изобразени са само институциите, които са актуално включени в проекта.

Secondary Nursing School, Lučenec
адрес: Lúčna 2, 984 17 Lučenec, Slovakia
Web: http://www.szslucnalc.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/szslucnalc